Paketi Klas i Natura proizvoda za 200 samohranih majki

Dvije stotine samohranih majki-članica Udruženja samohranih roditelja Kantona Sarajevo Jedan manje-One less dobili su pakete domaćih brendova Klas i Natura.

„Naše udruženje egzistira četiri godine. Do sada smo nailazili na velike poteškoće i nerazumijevanje zajednice, ali zahvaljujući dobrim ljudima i donatorima naša svakodnevnica je lakša. Ovu donaciju nismo tražili, nego su privrednici, prateći naš rad, sami odlučili da nam pomognu. Hvala što su nam novogodišnje praznike učinili ugodnijim“, izjavila je Rusmila Jahić, članica Udruženja samohranih roditelja Kantona Sarajevo Jedan manje-One less.

Aktivnu ulogu za unapređenje statusa samohranih roditelja, a samim time i njihove djece, preuzeo je i istinski prijatelj svakog djeteta - Zlatko Bostandžić.

„Samohrani i razvedeni roditelji su, nažalost, ugrožena populacija u bh. društvu. Borit ćemo se da ovo udruženje uvedemo u sistem i tako osiguramo njegovo redovno finansiranje. Mnogo naših članova je nezaposleno, a školuju djecu, i to bez stipendija. Potrebni su nam samoodrživi projekti, i vjerujemo da ćemo ih imati u 2017. godini“, rekao je Zlatko Bostandžić, predsjednik UO Udruženja samohranih roditelja Kantona Sarajevo Jedan manje-One less, te se zahvalio grupacijama AS i Adriatic na podršci.

Klas d.d. Sarajevo je članica najveće bh. privatne grupacije AS GROUP, a domaći brend Natura se proizvodi u dvije bosanskohercegovačke fabrike koje se nalaze u sastavu Adriatic Group.


Natura podržala rad SOS Dječijih sela

Saznaj više...