Nagradna igra
16.11.2016

Pravila nagradne igre "Natura 100% Bosanac"

DO 15.02.

Organizator promocije i nagradne igre "Natura 100% Bosanac"  je Natura food d.o.o.  Balatun, sa sjedištem u Balatunu, Bijeljina, ul. Balatun bb, 76300 Bijeljina, JIB: 4403722020008; (u nastavku: Organizator),

Naziv nagradne igre je "Natura 100% Bosanac". Cilj nagradne igre je promocija asortimana domaćeg brenda Natura.

Nagradna igra se provodi na teritoriji FBiH. U nagradnoj igri može učestvovati svaki punoljetan kupac koji u periodu trajanja nagradne igre od 15.11.2016. do 15.02.2017. godine kupi neki od artikala iz asortimana brenda Natura u bilo kojem objektu Bingo prodajnog lanca na teritoriji FBiH, te ubaci fiskalni račun sa svojim podacima u predviđene kutije istaknute na vidnim mjestima u Bingo objektima. Učesnici su obavezni na poleđini fiskalnog računa navesti svoje ime i prezime, adresu, broj lične karte i kontakt telefon. Fiskalni račun ubačen u kutiju bez navedenih podataka,  smatraće se nevažećim u pogledu ispunjavanja prava učešća u nagradnoj igri. Broj ubačenih fiskalnih računa nije ograničen, tako da jedna osoba može učestvovati vise puta i time povećati šanse za osvajanje nagrada.

Učešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada potvrđuju svoju saglasnost da se njihovo ime, fotografije, lični podaci i/ili snimljeni materijal koriste na reklamno/promotivnim materijalima i na svim medijima, bez prava na naknadu i bez vremenskog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.

Pravila će biti objavljena na zvaničnoj web stranici Organizatora www.naturafood.ba, te zvaničnoj web stranici Bingo d.o.o www.bingotuzla.ba.

Nagradni fond čine: TV led smart, frižider, kontakt grill, toster, 5 paketa “Natura” zimnice.

Kupci koji su prijavili svoje učešće u nagradnoj igri NATURA 100% BOSANAC mogu osvojiti nagrade u finalnom nagradnom izvlačenju koje će se održati  u subotu 25.2.2017. u Hipermarketu Stup PJ  sa početkom u 12h. Rezultati nagradnih izvlačenja će biti objavljeni nakon izvlačenja na web stranici organizatora: www.naturafood.ba i na web stranici  www.bingotuzla.ba.


Na ova Pravila je data saglasnost od strane Federalno ministarstvo finansija-financija prema rješenju broj: 05-14-2-889/16-A.P. od 28.10.2016.


Ostale vijesti
Do 25.06.
Vijest
Agrona uspješno prati bh. poljoprivrednike

Firma Agrona d.o.o. Živinice je izvršila isplatu za prvu polovinu mjeseca jula 2017. svojim kooperantatima koj ...

Do 25.06.
Vijest
Certificiran kvalitet Natura proizvoda

Predstavnici certifikacijske kuće ICS posjetili su fabriku Natura food u Balatunu, koja je uspješno ispunila s ...

Do 25.06.
Vijest
Adriatic Group sve uspješnija

Kompanija Adriatic Group je tokom 2016. ostvarila značajan napredak u poslovanju. Šta je potaknulo taj rast i ...